Odaschool

Missie en visie

Onze leerlingen worden voorbereid op de maatschappij van nu en in de toekomst. Ze ontwikkelen zich primair in de kernvakken: taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar worden ook uitdrukkelijk uitgedaagd om zich te ontwikkelen in de ‘vaardigheden van de 21e eeuw’. Onze leerlingen herkennen problemen, weten deze te communiceren en zoeken naar creatieve en strategische oplossingen. Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. Ze reflecteren op hun eigen handelen, kunnen en durven door de bril van een ander te kijken en hebben het vermogen om (informatie)bronnen op waarde in te schatten. Onze leerlingen leren steeds beter in te schatten wat gewenst gedrag is en hebben inzicht en respect voor andere culturen. Onze leerlingen kunnen goed omgaan met ICT, vooral met sociale media en internet. Zij leren wat de kansen en gevaren van ICT kunnen zijn. Wij bereiken dit door:

  • In alle opzichten uit te gaan van het kind, haar basisbehoeften en talenten.
  • Een beredeneerd aanbod van kernvakken en vaardigheden van de 21e eeuw.
  • Het realiseren van een schoolklimaat dat in hoge mate ondersteunend is voor welbevinden en ontwikkeling.
  • Mee te gaan met ontwikkelingen op het gebied van ICT, sociale media en informatievaardigheden.
  • Het verder uitbouwen van opbrengstgericht werken/ opbrengstgericht lesgeven.
  • Het bieden van Passend Onderwijs, ook voor de ‘bovenpresteerders’.
  • Structurele investeringen in het vakmanschap van onze teamleden.
  • Samenwerkingen goede communicatie met onze partners en omgeving. 
Cookie instellingen