Uitkijktoren

Missie en visie

Bij binnenkomst bij OBS de Uitkijktoren staat elk kind vanaf de eerste (school)dag centraal. Binnen een veilige en uitdagende omgeving gaat onze aandacht uit naar:
 • samen werken en samen spelen;
 • het herkennen, ontplooien en borgen van de mogelijkheden van elk kind;
 • groeien in onder andere eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
 • het bevorderen van ondernemerschap bij elk kind;
 • het benutten van de eigen talenten en ontstaan van een goed zelfbeeld.

OBS de Uitkijktoren biedt, samen met de ouder een kansrijke toekomst voor elk kind. Ons motto is: OBS de Uitkijktoren, onderwijs om naar uit te kijken!

Kinderen

 • leren en ontwikkelen elk moment van de dag, zowel binnen als buiten onze school;
 • werken individueel en ook samen en helpen elkaar;
 • worden en blijven betrokken bij het eigen leren;
 • gaan in regelmaat samen met de leerkracht in gesprek over het ontwikkelproces;
 • praten mee over de school in onder andere de leerlingenraad.
Ouders
 • zijn onze partners en zijn elke dag welkom binnen OBS de Uitkijktoren;
 • worden actief betrokken bij allerlei activiteiten;
 • gaan met regelmaat met hun kind(eren) en leerkrachten in gesprek;
 • zijn actief betrokken bij de schoolontwikkeling; onder andere door middel van de Medezeggenschapsraad en de Kritische Vriendengroep.
Leerkrachten
 • gaan uit van de kwaliteiten en talenten van elk kind. We denken in kansen en mogelijkheden;
 • hebben een coachende en begeleidende rol;
 • bereiden samen projecten en programma's voor. De ontwikkeling van elk kind is leidend voor het handelen van de leerkracht;
 • leren van en met elkaar, kennen de inhoud van het onderwijs, analyseren en geven specifieke instructie op niveau en op maat;
 • bieden een pedagogisch klimaat en een prettige leef- en leeromgeving waarin kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.
Cookie instellingen