Plan voor één Integraal Kind Centrum op Boshoven

De basisscholen in de wijk Boshoven, (Odaschool en Uitkijktoren) zijn aan vervanging toe. Daarom start de gemeente in april aanstaande met een locatieonderzoek naar een geschikte plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum voor Boshoven (IKC). Het nieuwe gebouw biedt in de toekomst ruimte aan onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke activiteiten.

Waarom een IKC?

Het voorzien in een geschikte onderwijshuisvesting is een wettelijke verplichting van de gemeente, maar de basisschool van de toekomst is meer dan alleen een onderwijsvoorziening.

In een IKC komen allerlei functies die passen bij opgroeiende kinderen bij elkaar. Naast de basisscholen komt er ook kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nieuwbouw. Meerdere functies onder één dak bundelen, maakt de samenwerking tussen de partijen makkelijker en dat komt de kinderen die er les volgen of opgevangen worden ten goede.

Ook is het IKC een spil in de wijk die bijdraagt aan de leefbaarheid daarvan. Niet alleen een gebouw om in te leren, maar ook een plek voor maatschappelijke activiteiten. Ook om een school die centrale positie in de wijk te kunnen geven, is de samenwerking tussen kinderopvang, buitenschoolse opvang en school van belang. Bestaande scholen worden op dit moment dan ook zo veel mogelijk omgevormd tot Integrale Kind Centra.

Locatiestudie

Allereerst zal de gemeente op zoek gaan naar de beste locatie voor het IKC Boshoven. Daarbij wordt gekeken naar de ligging in de wijk, de beschikbare ruimte, bereikbaarheid en nog veel meer. Ook omwonenden en belanghebbenden worden hierbij betrokken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen over de nieuwe locatie.

Planning

Wanneer de nieuwe locatie voor het IKC bekend is, kan nog niet direct gestart worden met bouwen. Eerst zal een ontwerp voor het gebouw, de buitenruimte en het openbaar gebied gemaakt moeten worden.

Daarna moet (afhankelijk van de locatie die gekozen wordt) het bestemmingsplan nog worden aangepast en een omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd. Pas daarna kan de bouw starten. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in de loop van 2026 gereed kan zijn.

Bron: Weert de Gekste - 9 februari 2022

Cookie instellingen