Welkom bij Kindcentrum 3hoven

3hoven

Onder het motto 'Samen sterk voor kinderen' werken OBS de Uitkijktorende Odaschool en Humankind kinderopvang en ontwikkeling in de wijk Boshoven in Weert actief samen onder de naam 'Kindcentrum 3hoven'. Samen vormen wij één Kindcentrum en bieden we brede arrangementen van onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, verspreid over drie ontwikkelingsdomeinen (3 gebouwen in de wijk). In de toekomst zullen wij als Kindcentrum 3hoven gehuisvest worden in één nieuw, multifunctioneel gebouw. 

Door de intensieve samenwerking in de drie ontwikkelingsdomeinen kunnen we nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen. In de domeinen zetten we elkaars expertise, talenten, krachten, middelen en materialen actief in en delen we de beschikbare ruimtes. De organisaties blijven ieder apart en hebben hun eigen leerlingen en medewerkers. Daarnaast werken we met combinatiefunctionarissen die voor beide scholen en/of kinderopvang werken, zoals interne begeleider, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en ICT-coördinator.

Ontwikkelingsdomeinen
We verzorgen onderwijs en opvang op maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur aan ongeveer 500 kinderen uit voornamelijk de wijken Boshoven, Laarveld, Hushoven en Vrakker.

De ontwikkelingsdomeinen zijn als volgt ingedeeld:
  • Het domein onderbouw aan de Meidoornstraat: dit gebouw is compleet ingericht ten behoeve van het jonge kind van 0 tot ongeveer 6 jaar. Hier bevinden zich de kinderen uit de leerjaren 1 en 2 van de Uitkijktoren en de Odaschool en de peuters en baby’s van Humankind (KDV Eigenwijs). Tevens bevindt zich in dit gebouw de Buiten Schoolse Opvang van Humankind (BSO Watchout). 
  • Het domein middenbouw aan de Anjelierstraat: dit gebouw is ingericht voor de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van de Uitkijktoren en de Odaschool. Ook in dit gebouw vindt peuteropvang (POV de Rakkertjes) en Buiten Schoolse Opvang (BSO Bubbels) plaats. 
  • Het domein bovenbouw te Annendaal: dit gebouw is ingericht voor de kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8 van de Uitkijktoren en de Odaschool. De kinderen uit de bovenbouw die gebruik maken van de BSO worden hier opgehaald en lopen onder begeleiding naar een van de andere locaties waar de BSO aangeboden wordt.
   
                                                                                                    

Samen sterk voor onze kinderen!

Cookie instellingen